Pořadatelé podniku Stairs 2 Hell, jedné z největších akcí svého druhu v Evropě, používají tracker NCL 21 ke sledování pohybu posádek lodí, které celý týden soutěží na Novomlýnské nádrži u Strachotína. Rybáři z devíti zemí Evropy jsou hodnoceni za součet hmotností tří nejtěžších kaprů, které se jim podaří ulovit, ale probíhají zde také další dílčí soutěže.

Během akce lodě nesmí opustit vymezený prostor a právě zde sehrává náš tracker svou roli: pokud loď opustí definovanou zónu, rozhodčí se o tom ihned dozví díky upozornění v online rozhraní. GPS jednotky jsou tedy uchyceny na lodích, aby dohlížely na férovou soutěž – pokud by se někdo tracker snažil sundat, rozhodčí se to také ihned dozví.

Jak to všechno funguje a čím NCL 21 pořadatelům pomáhá, se můžete dozvědět z uvedeného videa.